Blogi

Öljy- ja kaasulämmityksen asennustöihin vaaditaan pätevyys

9.4.2021

Sisällä vallitseva tasainen lämpötila ja optimaalinen energiankulutus edellyttävät lämmitysjärjestelmän moitteetonta toimintaa. Vain oikein säädetty ja huollettu lämmityslaitteisto toimii tehokkaalla hyötysuhteella ja lämmitysenergiasta saadaan enemmän irti. Lämmityslaitteiston oikeasta ja energiatehokkaasta toiminnasta voi varmistua vain huolehtimalla säännöllisin väliajoin ja oikeaoppisesti järjestelmien huolloista. Lämmitysjärjestelmiin kohdistuvissa töissä kannattaa olla varovainen ja kysyä aina ensin asiantuntijalta, sillä öljyn, maakaasun tai nestekaasun ollessa kyseessä suurin osa töistä on luvanvaraisia.

Huolehdi lämmitysjärjestelmäsi huoltoväleistä

Oikea huoltoväli lämmitysjärjestelmille löytyy yleensä valmistajan ohjeesta ja se määräytyy joko kulutuksen tai käyttöiän mukaan. Lämmityslaitteiston eri osien teknisen käyttöiän ollessa rajallinen, kannattaa laitteiston ikääntyessä kuitenkin nostaa tarkkaavaisuutta ja pistää merkille pienemmätkin lämmityksen toimintahäiriöihin. Puuttumalla vikoihin ja toimintahäiriöihin ajoissa voi usein estää suurempia vahinkoja syntymästä.

Kaikki lämmitysremontit eivät sovi tee-se-itse -henkilölle

Tiettyjä kevyempiä huoltotoimenpiteitä lämmityslaitteille asukas voi suorittaa itse, mutta osa töistä kannattaa suosiolla jättää ammattilaisen tehtäväksi. Monet öljyllä ja kaasulla toimiviin järjestelmiin tehtävistä toimenpiteistä vaativat pätevyyden, jolloin niiden suorittaminen itse, tai ilman viranomaisen hyväksymää asennusliikettä voi koitua kalliiksi. Tällä on suora vaikutus esimerkiksi laitevalmistajan takuisiin tai vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuksiin vahinkotilanteissa, ja ilman pätevän liikkeen todistusta suoritetuista huolloista- tai korjauksista voit jäädä omillesi.

Hyvänä pääsääntönä lämmitysjärjestelmälle tehtävissä huolloissa voidaan pitää sitä, että asukas voi halutessaan tehdä itse vain ne toimenpiteet, jotka on käyttö- ja huolto-ohjeessa erikseen mainittu hänen tehtäväkseen. Jos jostain asiasta on epävarmuutta, on aina syytä kysyä mielipidettä luvanvaraisesta asennusliikkeestä.

Tukes valvoo lämmityslaitteistojen huoltoja ja asennuksia

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa saa tehdä ainoastaan hyväksytyt toimijat. Hyväksyttyjen liikkeiden toimintaa valvoo Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes. Saadakseen Tukesin hyväksynnän, on yrityksellä oltava vastuuhenkilö, jolla on kaasu- ja öljylämmityslaitteistoille tehtäviin toimenpiteisiin soveltuvat pätevyyskokeet suoritettuna, sekä pätevyystodistukset asianmukaisesti kunnossa. Hyväksytyn liikkeen suorittamasta huolto- tai tarkastustoimenpiteestä saat aina vastuuhenkilön allekirjoittaman todistuksen.

Kumppanisi lämmitysjärjestelmien remonteissa

Respect Talotec on Tukesin hyväksymä toimija öljy-, nestekaasu- ja maakaasulämmityksille suoritettaviin huolto- ja asennustoimenpiteisiin, sekä muovisten kaasuputkistojen asentamiseen. Öljylämmityslaitteistoissa pätevyysluokkamme on A. Kaasulämmityksen osalta kuulumme pätevyysluokkaan C.

Toteutamme lämmitysjärjestelmiin liittyvät huolto-, korjaus-, asennus- tai muutostyöt siis Tukesin luvalla, vankalla ammattitaidolla ja kokemuksen tuomalla rutiinilla.

Voit tarkastaa Tukesin pätevyysluokat täältä.