Blogi

Toimiva lämmitys nostaa asumisen laatua ja pudottaa sen kustannuksia

2.3.2021

Hyvin toimiva lämmitys parantaa asumisen laatua ja säästää energiakustannuksia taloyhtiössä. Remontti kuulostaa aina kustannukselta, mutta isossa kuvassa oikein toimiva lämmitysjärjestelmä tuo taloyhtiöihin huomattavia säästöjä ja näkyy lopulta siis myös asukkaiden maksamissa yhtiövastikkeissa.

Epätasainen lämmitys vinkki tarpeesta lämmönjakokeskuksen ja patteriventtiilien vaihtoon

Lämmönjakokeskuksen ja patteriventtiilien vaihtamisen tarve huomioidaan taloyhtiöissä yleensä vasta sitten, kun rakennuksen lämmityksen toimintaan tulee häiriöitä ja aiheesta alkaa tulemaan tihenevässä määrin huomautuksia. Yleisesti voidaan sanoa, että kaukolämpökohteiden lämmönjakokeskukset ja patteriventtiilit vaihdetaan keskimäärin 25 vuoden välein.

Lämmönjakokeskuksen herkkiä osia ovat automatiikka ja pumput, jotka monesti antavat ensimmäiset merkit remontin ajankohtaisuudesta. Patteriventtiileiden elinkaaren taas tietää olevan loppusuoralla, kun termostaatti ei enää säädä huonelämpötilaa kunnolla. Venttiilit myös tukkiutuvat ajan myötä liasta, eikä vesi pääse virtaamaan patteriin kunnolla.

LVI-suunnittelija kartoittaa lämmitysremontin tarpeen ja laajuuden

Kun tarvetta lämmitysremontille alkaa ilmetä, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys LVI-suunnittelijaan. Suunnittelija osaa arvioida talon lämmitysjärjestelmä kokonaisuutena. Suunnitteluun vaikuttaa muun muassa talon ilmastointi ja se, onko yhtiössä tehty esimerkiksi ikkunaremontteja, nämä vaikuttavat pattereiden esisäätöarvojen ja tasapainotuksen laskemiseen. Suunnittelija arvioi katselmuskäynnillä myös putkiston ja pattereiden kunnon.

Suunnittelija ottaa tilanteen sekä taloyhtiön muut tarpeet huomioon ja tekee lämmitysremontin tarpeista sekä sen laajuudesta suunnitelman, jonka pohjalta voidaan pyytää tarjousta urakoitsijoilta.

Pienempiä lämmitysremontteja ympärivuotisesti

Lämmönjakokeskuksia ja patteriventtiilejä vaihdettaessa ei juurikaan aiheudu maalaus- tai paikkaustöitä, joten ne voidaan tehdä myös erillisenä projektina. Luontaisimmin ja edullisimmin lämmitysremontit etenevät lämmityskauden ulkopuolella huhti-marraskuun välisenä aikana. Nykyään remontteja tehdään kuitenkin ympäri vuoden lämmittämällä asuntoja väliaikaisilla ratkaisuilla työn aikana.
Mikäli taloyhtiön lämmitysremontin tarve laajenee; esimerkiksi patterit sekä putkistot ovat vaihdettavassa kunnossa, kannattaa tarkastella taloyhtiön tilannetta kokonaisuutena. Kun lämmitysremontti tehdään samanaikaisesti muiden taloyhtiön suurten remonttien kanssa, saadaan projekti vietyä läpi kustannustehokkaammin.

Lämmityksestä täydet tehot irti automatiikan avulla

Remonttien yhteydessä kannattaa aina määritellä tarve ja mahdollisuudet myös erilaisille automaatioille. Automatiikan avulla voidaan saavuttaa säästöjä säätämällä lämmitystä esimerkiksi ulkolämpötilojen tai huonelämpötilojen perusteella. Automatiikka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joiden hyödyntäminen riippuu rakennuksesta ja taloyhtiön tavoitteista. Ammattimainen LVI-suunnittelija voi tarjota asiakkaalle erilaisia toimivia vaihtoehtoja.

Huomioi taloyhtiössäsi mm. seuraavat lämmitysjärjestelmiin liittyvät asiat:

  • Kuuntele asukkaita: epätasaisesti lämpiävä rakennus on aina merkki lämmitykseen liittyvästä ongelmasta
  • Rakennuksen yleiset ja vähäisellä käytöllä olevat tilat saattavat syödä energiaa huomattavasti, mikäli niiden lämmitystarvetta ei ole erikseen huomioitu.
  • Oikein toimiva lämmitysjärjestelmä säästää kustannuksia ja on myös vastuullinen valinta
  • Kaukolämpökohteiden lämmönjakokeskukset ja patteriventtiilit vaihdetaan keskimäärin 25 vuoden välein
  • Ottakaa aina ensin yhteys LVI-suunnittelijaan. Kartoitetaan lämmitysremontin tarve ja laajuus, jonka perusteella tarjousta voidaan pyytää.
  • Automatiikan avulla saat tehoja irti lämmitysjärjestelmästä. Keskustele LVI-suunnittelijan kanssa eri vaihtoehdoista lämmityksen automaatioiden suhteen
  • Lämmönjakokeskusten ja patteriventtiilien vaihtoja voidaan tehdä ympäri vuoden, myös ns. lämmityskaudella.
  • Laajempien lämmitysremonttien tarve kannattaa kartoittaa muita taloyhtiön suuria remontteja suunniteltaessa