Ota yhteyttä

Meritulli 1

Kohteen kuvaus

Helsingin kantakaupungissa sijaitsevaan Meritulli 1 toimitilarakennukseen tehtiin tilamuutoksia, joilla toimistotilat päivitettiin vastaamaan nykyaikaisen monitilatoimiston vaatimuksia. Toimitilasaneeraus kesti noin viisi kuukautta ja se valmistui toukokuussa 2022.

Helsingin kantakaupungissa sijaitsevaan toimitilakiinteistöön merkittävä saneeraus

Meritulli 1 on toimitilakiinteistö Helsingin kantakaupungissa, joka sijaitsee Aleksanterinkadun päässä, aivan Presidentinlinnan läheisyydessä. Meritulli 1:n toimitilat tarjoavat eri kokoisille yrityksille viihtyisiä ja muunneltavia tiloja, omaleimaista arkkitehtuuria sekä nykyaikaiset tekniset ratkaisut.

Rakennuksen A-, B- ja D-osiin tehtiin tilamuutoksia, joilla toimistotilat päivitettiin vastaamaan nykyaikaisen monitilatoimiston vaatimuksia, esimerkiksi neuvotteluhuoneiden ja WC-tilojen määrän suhteen. Toimitilasaneeraus kesti noin viisi kuukautta ja se valmistui toukokuussa 2022.

Kiinteistön LVIA-tekniikkaan huomattavia muutoksia

Meritulli 1:een tehdyt tilamuutokset edellyttivät muutoksia myös rakennuksen LVIA-tekniikkaan. Nämä muutokset pitivät sisällään muun muassa uusien WC- ja siivoustilojen rakentamisen, ilmanvaihdon sekä jäähdytyksen vaakarunkojen ja päätelaitteiden muutoksia. Muutosalueen kokonaispinta-ala oli arviolta 4 900 m2.

Talotecin projekti oli uusia runkoviemäreitä kerroksissa, ja sukittaa niitä alapohjassa sekä ullakoilta vesikatoille. WC-tilojen määrää lisättiin ja olemassa olevia tiloja remontoitiin sekä uudistettiin. Jäähdytysjärjestelmä muutettiin kaukokylmään ja neuvotteluhuoneisiin lisättiin jäähdytyskonvektoreita. Jäähdytyksen venttiilimoottorit uusittiin yhteistyössä automaatiourakoitsijan kanssa. Neuvotteluhuoneisiin lisättiin myös ilmamääräsäätimet, jotka säätävät ilmamäärää suuremmaksi, kun kyseiset tilat ovat kovassa käytössä. Urakan lopuksi IV-kanavat nuohottiin, ilmanvaihdot mitattiin ja säädettiin kokonaan uusiksi.

Viiden kuukauden projekti

Talotecin osuutta projektista ei ollut järkevää soveltaa tahtituotantoon, sillä projektin talotekniset työt sijoittuivat hyvin epätasaisesti. Talotec piti kuitenkin huolen siitä, ettei Respect Projectin tietyille työvaiheille suunnittelemat tahdit häiriintyneet talotekniikkaurakan vuoksi.
Projekti eteni pääosin etukäteen sovitussa aikataulussa. Loppumetreillä aikatauluissa jouduttiin antamaan kuitenkin hieman periksi, sillä ilmanvaihtoja ei päästy mittaamaan riittävän ajoissa, eikä työmaan aikana ilmaantuneille lisätöille ollut pyydetty erillistä lisäaikaa.


Työmaa saatiin kuitenkin tilaajan myötävaikutuksella valmiiksi vain muutaman viikon alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Tästä ei koitunut tilaajalle haittaa, sillä vuokralaiset eivät vielä olleet muuttamassa kohteeseen.
Työt Meritullissa alkoivat loppuvuodesta 2021 ja ne valmistuivat toukokuussa 2022.

 

Merkittävä referenssikohde

Meritullin työmaa eteni pääosin erittäin hyvin. Projektissa kohdatut haasteet johtuivat pitkälti ulkoisista tekijöistä, sillä pitkät toimitusajat hidastivat ja esimerkiksi toimituksessa maailmalle kadonnut jäähdytyksen pumppu jouduttiin tilaamaan uudelleen ja saapui täten reilusti suunnitellusta toimituksesta myöhässä.

”Yleisesti ottaen tämä kohde oli hankalimmasta päästä toimitilasaneerauksia, joissa Talotec on ollut mukana, siksi kohde oli myös äärimmäisen mielenkiintoinen tehdä. Mielestäni Meritulli 1:a voidaan pitää Talotecille merkittävänä referenssinä kohteen sijainnin, koon, projektin laajuuden ja sen vaativuuden puolesta”, kertoo projektin työnjohdossa toiminut Esa Luhtanen.

Kysy lisää projektista


Esa Luhtanen

Työpäällikkö | projektit, urakointi
p. +358 10 311 3100
esa.luhtanen@respect.fi