Uutinen

Respect Talotecilla positiivisten yllätysten vuosi

31.3.2022

Respect Talotecin ensimmäinen vuosi sujui tavoitteiden valossa hienosti. Toimitilasaneeraukset ja uudiskohteet hilasivat yrityksen liikevaihdon hieman ennalta kaavailtua korkeammalle ja tuloskin ylitti ennalta asetetut odotukset. Koronapandemian ja maailmanpoliittisen epävakauden tarjoamasta turbulenssista huolimatta Talotecin vuoden aikana kohtaamat yllätykset olivat pääosin positiivisia.

Liikevaihto ja tulos odotettua parempia

Respect Talotecin operatiivinen toiminta alkoi tammikuussa 2021. Ensimmäisen toimintavuoden aikana yritys toteutti yli 500 erilaista toimeksiantoa, jotka vaihtelivat pienistä huoltotöistä miljoonaluokan urakoihin. Vuoden tavoite oli saada alkuinvestoinnit katettua ja toiminnalle riittävää volyymia. Asetetut tavoitteet saavutettiin lähes täysin suunnitelman mukaisesti: liikevaihtoa Talotecille kertyi 4,4 miljoonaa euroa, joka oli hieman odotettua enemmän ja liiketulos yli 5% ylitti myös ensimmäisen vuoden tavoitteet. Yllätyksiä siis koettiin ja ne olivat pääosin positiivisia. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana kolmeenkymmeneen.

Uudisrakentamisen buumi ja toimitilapuolen heräily

Vallalla ollut uudisrakentamisen buumi näkyi talotekniikkapuolella vahvana kysyntänä vuoden 2021 aikana ja sama on jatkunut vuoden 2022 alussa. Toimitilapuolen hankkeet ovat myös heränneet koronan aiheuttamasta syväjäästä ja toimistoja remontoidaan nyt uudella innolla. Mansku 4 toimitilaremontti oli tahtituotantona toteutettuna yksi Talotecin korjauspuolen kärkihankkeista. Uudisrakentamisen puolella As Oy Tillinmäen Puisto kesti lähes koko vuoden. Kohde valmistuu vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. 

Vaikka uudisrakentaminen siis vetää tällä hetkellä, on tulevaisuus tämän osalta epävarmaa ja Talotecin korjaamisen sekä uudisrakentamisen suhteellinen osuus liiketoiminnassa tarkan harkinnan alla. Tällä hetkellä suurimpia epävarmuuksia liittyy materiaalien hintoihin ja niiden saatavuuteen. Normaalitilanteessa pidemmissä hankkeissa materiaalihintojen nousuvaraukset ovat 2–3 prosentin luokkaa. Tällä hetkellä ei ole varmuutta riittääkö pitkiin projekteihin edes 20–30 prosentin nousuvaraus.

Sadan suurimman talotekniikkayrityksen joukkoon

Respect Talotecin tulevan vuoden tärkeimpiä tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen ja liikevaihdon hallittu kasvu.  Vuonna 2021 yritys pääsi sadan suurimman talotekniikkatoimijan joukkoon (n. 5000 yritystä). Tätä sijoitusta pyritään edelleen parantamaan ylöspäin, ja kannattavuudessa Talotec haluaa olla toimialan yritysten yläkvartiilin tasolla. Vuoteen 2021 mahtui jonkin verran myös B2C-kauppaa, mutta siitä on luovuttu ja jatkossa Talotec pysyy vain B2B-markkinassa. 

Uutta näkökulmaa vuoteen 2022 tuovat neuvottelussa olevat KVR-urakat ja projektinjohtourakat, joten ne tuovat toteutuessaan sopimusteknisessä näkökulmassa tulevaan hieman uudenlaista virinää. Uudispuolen hankkeita on käynnissä ja osa niistä kestää aina vuoteen 2023. Yleisesti ottaen yrityksen tilauskanta on hyvä. 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö menestyksen takeena

Talotec kulkee vastavirtaan siinä, että se palkkaa lisää henkilöstöä, toimialan yritysten keskimäärin vähentäessä työvoimaansa. Erikoistuminen ja projektien tekeminen mahdollisimman paljon omana työnä on kannattavaa. Talotec tulee lisäämään harkiten työnjohtoresurssejaan vuoden 2022 aikana ja asentajia palkataan lisää tarpeen mukaan. Vaikka alalla puhutaan paljon, ettei työvoimaa ole saatavilla, on Talotec onnistunut rekrytoimaan riveihinsä osaavia ja sitoutuneita tekijöitä. Omien työntekijöiden suosittelu ja hyvä maine vaikuttavat asiaan. Respect Talotec panostaa aidosti henkilöstön hyvinvointiin ja luo väyliä kehittymiselle.   

Respect Project suoritti päästölaskennan ja omasta toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen kompensoinnin vuonna 2021. Viimeaikaiset maailmanpoliittiset tapahtumat ovat kiihdyttäneet siirtymää kohti täysin uusiutuvalla energialla toimivaa yhteiskuntaa, ja tämä tulee näkymään myös talotekniikan toimialalla. Koko konsernia koskeva päästölaskenta suoritetaan kevään 2022 aikana ja Talotec tulee olemaan vahvasti mukana vihreässä siirtymässä niin oman toimintansa puolesta, kuin myös talotekniikan toimittajana.