Blogi

Uudiskohteet monipuolistavat Talotecia

27.1.2022

Vuosi 2021 oli Respect Talotecin ensimmäinen toimintavuosi ja siten voimakasta oman tilan etsimisen, palvelutarjonnan asettumisen ja tietenkin myös kasvun aikaa. Vuosi startattiin korjausrakentamisen ja huoltosopimusten merkeissä, mutta jo syksyllä aloitimme yrityksen ensimmäiset uudisrakennuskohteet. Se toimii hyvänä osoituksena siitä, että Talotec on toiminut vakuuttavasti ja vaikuttavasti LVI-alan moniosaajana, ja meihin luotetaan yhä monipuolisemmin erilaisissa projekteissa.

Parhaillaan käynnissä useita uudiskohteita

Tällä hetkellä käynnissä on useita uudisrakennuskohteita. Ensimmäinen aloittamamme uudiskohdeprojekti oli Kojamon kohde Asoy Tillinmäen Puisto Espoossa, joka käsittää kaksi rakennusta ja yhteensä 40 asuntoa. Projekti valmistuu huhti-toukokuussa 2022.

Tillimäen Puisto oli kuitenkin vasta alkusoittoa. Muita käynnissä olevia uudiskohteita ovat Tapiolan Albatross Espoossa, sekä vuodenvaihteessa alkaneet Tuusulan Rykmenttipuiston työmaat, joihin tulee yhteensä 100 asuntoa kahteen eri asunto-osakeyhtiöön. Alkamassa on myös As Oy Vantaan Kielotie 34 Tikkurilan ytimessä, joka on 126 asunnon kokonaisuus.

Pääsääntöisesti meidän osaltamme uudisprojekteihin kuuluvat putkityöt, eli lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät. Usein myös rakennusautomaatio kuuluu osana putkiurakkaa.

Työmaan suunnittelussa ja johtamisessa eroja

Suunnittelun ja työnjohdon osalta uudiskohteet eroavat saneerauskohteista monellakin tavalla. Uudiskohteissa suunnittelu on viety 3D tasolle, jonka johdosta yllätyksiä tulee eteen huomattavasti korjausrakentamista vähemmän. Työt uudiskohteissa tapahtuvat enimmäkseen kerros kerrallaan -periaatteella, kun saneerauksissa taas yleensä pystylinja kerrallaan. Tämä vaikuttaa esimerkiksi logistiikan suunnitteluun, kun tavaraa voidaan toimittaa eri laajuisissa erissä.

Uudiskohteiden läpimenoaika on myös yleensä pidempi kuin saneerauksien, joten ne eivät ole työnjohdon kannalta yhtä hektisiä. Toki myöskin uudiskohteissa on paljon tahdistavia työvaiheita, jotka on saatava valmiiksi tiettyyn aikaan, jotta rakennustyömaan kokonaisuus pysyy aikataulussa.

LVI-työt saneerauskohteita paremmin ennakoitavissa

Työntekijöiden osalta suurimmat erot uudis- ja saneerauskohteiden välillä löytyy töiden ennakoitavuudessa. Uudiskohteessa kaikki on luettavissa suunnitelmista, eikä purkuvaiheen alta paljastu odottamattomia yllätyksiä. Heti muutaman kerroksen valmistuttua päästään rakentamaan uusia järjestelmiä. Työmaan nostokalustosta on uudiskohteissa monesti apua, ja raskaammat materiaalit (esim. lämpöpatterit) voidaan usein nostaa valmiiksi kerroksiin ennen seuraavan kerroksen rakentamista.

Uudispuoli vaatii työntekijältä erityisen paljon osaamista suunnitelmien lukemisesta ja kokonaisuuksien hahmottamisesta, kun kokonaisuus rakentuu ympärille vaihe vaiheelta ja muidenkin urakoitsijoiden tarpeet tulee huomioida putkia asennettaessa. Talotecilla ei ole erikseen uudis- ja korjausrakentamisen erikoisryhmiä ja monipuolinen tekeminen varmasti pitääkin työn mielekkäänä myös ”kenttätasossa”.

Työmenetelmät ja välineet ovat melko lailla samat uudis- ja saneerauskohteita verrattaessa. Uudiskohteissa on kuitenkin enemmän hitsaustöitä, kun kohteissa tehdään myös uudet lämpöjohtorungot, joita linjasaneerauksissa harvemmin uusitaan.

Monipuolisuutta halutaan ruokkia

Käynnissä olevat uudiskohteet ovat sujuneet hyvin ja mutkattomasti, vaikka monen urakoitsijan työmaakokonaisuuksissa viestintä ja toisen huomioiminen vaativatkin aina erityistä ponnistelua. Talotecille on yrityksenä tietenkin tärkeää päästä tekemään monenlaisia projekteja, jotta osaamisemme karttuu tasaisesti ja näyttäydymme myös ulospäin monipuolisena osaajana.

Tällä hetkellä tarjouslaskennassa olevien kohteiden suhdeluku uudis- ja korjausrakentamisen välillä on noin 50-50, eikä tässä vaiheessa ole ajatusta vetää mitään tarkempia linjausta erikoistumisesta. Erilaiset projektit pitävät työn mielekkäänä ja mahdollisuudet avoimina mielenkiintoisiin projekteihin riippumatta siitä, mihin suuntaan rakennusalan suhdanteet heilahtelevat.